STRUČNI ŠTAB

KOKOVIĆ RADE

ŠEF STRUČNOG ŠTABA

ŠAŠIĆ SAVA

POMOĆNI TRENER

STOJAKOVIĆ NENAD

POMOĆNI TRENER

KURIDžA MARKO

KONDICIONI TRENER 

 

JEVTOVIĆ LUKA

TRENER ANALITIČAR

PREDRAG MILjKOVIĆ

TRENER GOLMANA

MARKO ROVINAC

FIZIOTERAPEUT

DANIEL RADOŠEVIĆ

FIZIOTERAPEUT