STRUČNI ŠTAB

KOKOVIĆ RADE

ŠEF STRUČNOG ŠTABA

ŠAŠIĆ SAVA

POMOĆNI TRENER

STOJAKOVIĆ NENAD

POMOĆNI TRENER

KURIDžA MARKO

KONDICIONI TRENER 

 

JEVTOVIĆ LUKA

TRENER ANALITIČAR

MARKO ROVINAC

FIZIOTERAPEUT

DANIEL RADOŠEVIĆ

FIZIOTERAPEUT