STRUČNI ŠTAB

KOKOVIĆ RADE

ŠEF STRUČNOG ŠTABA

ŠAŠIĆ SAVA

POMOĆNI TRENER

STOJAKOVIĆ NENAD

POMOĆNI TRENER

KURIDžA MARKO

KONDICIONI TRENER 

 

JEVTIĆ ALEKSANDAR

POMOĆNI TRENER

PREDRAG MILjKOVIĆ

TRENER GOLMANA

MARKO ROVINAC

FIZIOTERAPEUT

DANIEL RADOŠEVIĆ

FIZIOTERAPEUT